NHÓM DỊCH:
CamCam Team
2 truyện
Last updated: 20/02/2022
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Nói là Team cho oai, chứ các bộ truyện một mình Sữa Chua cân hết các vai. Các bạn ủng hộ mình nhé!!!