NHÓM DỊCH:
Celina Team
1 truyện
Last updated: 08/11/2021
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Bọn mình là Celina Team, nhóm được thành lập vào ngày 27 tháng 10 và team thường thầu thể loại manhwa nha, trên web chúng mình sẽ cập nhật chap muộn hơn page khoảng 1-2 ngày nên mọi người có thể đọc ở page và web đều được nà. Team chỉ đăng suy nhất ở web dichtruyen.info nên mọi người nhớ ủng hộ tại web chính thống nhé!