NHÓM DỊCH:
Gemini
2 truyện
Last updated: 05/09/2021
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Nhóm dịch nhỏ thầu các bộ truyện từ nhiều thứ tiếng và thể loại khác nhau. Theo dõi chúng tớ để nhận được thông báo từ những tập truyện mới nhất.