NHÓM DỊCH:
Temporary Team
5 truyện
Last updated: 01/06/2022
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Nhóm chính thức thành lập vào ngày 24/7/2019, thầu cả shoujo lẫn shounen. Tuy phương châm của nhóm là làm tuỳ hứng nhưng sẽ cố gắng mang đến cho các bạn những chap truyện chất lượng.