NHÓM DỊCH:
The mafia team
1 truyện
Last updated: 26/08/2022
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Team mình dịch đa thể loại truyện từ bl, gl, ngôn tình... thể loại manhwa, manhua. Tuy nhóm làm pln nhưng luôn muốn mang đến cho mọi người những bộ dịch tốt nhất