NHÓM DỊCH:
DAMLORD
8 truyện
Last updated: 03/12/2021
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Nhóm chuyên thể loại manga yaoi, yuri.