NHÓM DỊCH:
Fushi Team
1 truyện
Last updated: 11/06/2021
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Nhóm mới lập và đang trong quá trình tuyển trans, vì vậy nên trình của mình còn nghiệp dư, có gì sai sót thì mong mọi người thông cảm. Fb: Fushi Translation Team.