NHÓM DỊCH:
Góc Truyện Dịch Của Extasia
2 truyện
Last updated: 20/05/2022
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Extasia chỉ dịch những bộ hường phấn nhẹ nhàng tình cảm không drama, là page solo một mình làm từ a-z với kinh nghiệm 6 năm dịch truyện và vài ngày edit.