NHÓM DỊCH:
Izumi
2 truyện
Last updated: 30/11/2021
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Mình là Izumi - một solo-er (chuyên về edit hơn) thường dịch những bộ thuộc thể loại shoujo. Mình thường cộng tác với những solo-er hoặc translator khác để cùng thực hiện nhiều bộ hơn và đa dạng thể loại hơn.