NHÓM DỊCH:
Lục Thanh Các
1 truyện
Last updated: 26/01/2021
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Đây là nhóm mới lập, gọi là nhóm nhưng chỉ với một thành viên, trình độ trans với edit đều thuộc dạng nghiệp dư nên sẽ có nhiều lỗi, mong mọi người thông cảm. Fage fb: lục thanh các.