NHÓM DỊCH:
Marceiline Weeaboo Team
36 truyện
Last updated: 05/06/2022
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Viết tắt là MW TEAM. Trang thông tin cập nhật tin tức mới, review, những thứ nổi bật, ý kiến và đề xuất những thứ weeaboo xinh xẻo~ Đồng thời là một ổ truyện cho những lúc nhàm chán nữa :>
';