NHÓM DỊCH:
Một chiếc bò
1 truyện
Last updated: 28/02/2021
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Xin chào! Mình là một chiếc bò, tuy mình là bò nhưng tiến độ ra truyện như rùa vậy. Dù sao thì vẫn cảm ơn đã ủng hộ mình.