NHÓM DỊCH:
Ổ Nhỏ Của Quỳnh
1 truyện
Last updated: 09/12/2020
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Ổ Nhỏ Của Quỳnh là nơi đăng truyện do Quỳnh trans và edit. Truyện được Việt hoá vì đam mê và nhằm mục đích chia sẻ. Không re-up truyện nhằm mục đích kiếm lợi nhuận. Theo dõi và ủng hộ mình tại playerduo và fb