NHÓM DỊCH:
Sừng dài nhóm
3 truyện
Last updated: 13/07/2021
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Nhóm hiện đang dịch 4 bộ truyện. Chủ yếu là đam mĩ. Tuy nhóm lập chưa được nửa năm, nhưng nhóm dự định sẽ làm lâu dài nên mong mọi người ủng hộ ạ.