THỂ LOẠI:
Anime
90 truyện
Last updated: 26/05/2023
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Truyện đã được chuyển thể thành film Anime
';