THỂ LOẠI:
Fantasy
4,070 truyện
Last updated: 28/05/2023
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Thể loại xuất phát từ trí tưởng tượng phong phú, từ pháp thuật đến thế giới trong mơ thậm chí là những câu chuyện thần tiên
';