THỂ LOẠI:
Mature
632 truyện
Last updated: 28/05/2023
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Thể loại dành cho lứa tuổi 17+ bao gồm các pha bạo lực, máu me, chém giết, tình dục ở mức độ vừa
';