THỂ LOẠI:
Psychological
810 truyện
Last updated: 28/05/2023
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Thể loại liên quan đến những vấn đề về tâm lý của nhân vật ( tâm thần bất ổn, điên cuồng ...)
';