THỂ LOẠI:
Soft Yaoi
343 truyện
Last updated: 28/05/2023
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Boy x Boy. Nặng hơn Shounen Ai tí.
';