THỂ LOẠI:
Truyện scan
60 truyện
Last updated: 25/04/2023
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Các truyện đã phát hành tại VN được scan đăng online
';